Kontakt

Bestyrelsen

Indmeldelse i klubben kan gøres på træningsaftener eller til formanden.

Formand          Karsten Frandsen (formand@brandeatletklub.dk ) Tlf. 28 28 18 23

Næstformand Torben Splidsboel     Tlf. 21 85 36 07

Kasserer          Anny From Eriksen  Tlf. 40 71 84 45

Sekretær          Ilse Christensen        Tlf. 61 65 97 18

Best. medlem  Nicolai Sholudko       Tlf. 50 33 98 81

Er der spørgsmål du ønsker besvaret så kontakt formanden.