Kontakt

Bestyrelsen

Indmeldelse i klubben kan gøres på træningsaftener eller til formanden.

Formand          Karsten Frandsen (formand@brandeatletklub.dk ) Tlf. 28 28 18 23

Næstformand Torben Splidsboel     Tlf. 21 85 36 07

Kasserer          Anny From Eriksen  Tlf. 40 71 84 45

Sekretær          Ilse Christensen        Tlf. 6 165 97 18

Best. medlem  Nicolai Sholudko       Tlf. 50 33 98 81

Er der spørgsmål du ønsker besvaret så kontakt formanden.